Linki/içeriği GösterBuna benzer notlar

Başka zihinler sorunu

Kendilik kavramı ve kendilik bilgisi arasındaki ilişki

Bilinç sorununa felsefi yaklaşımlar