Linki/içeriği Göster
Buna benzer notlar

TRM212U Örtü Altı Üretim Sistemleri ders içeriği

TRM210U Su Ürünleri ders içeriği

TRM206U Tarım Alet ve Makinaları ders içeriği