YAZILAR : İşletme ders notları

“Yumuşak hukuk” belgelerinden bildirge” nitelikli bazı belgeler ile “temel insan hakları sözleşmeleri”nde yapılan düzenlemeler

155 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin genel özellikleri

161 Sayılı İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin Uluslararası Sözleşme ‘nin genel özellikleri

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim işlevi

81 sayılı Sanayi ve Ticarette İş Teftişine İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin genel özellikleri